Civilization V CIVILOPEDIA Online
Państwa-miasta
Strona główna państw-miast
 
Strona główna państw-miast

„Miasto jest nauczycielem człowieka.”
– Simonides

Strona główna państw-miast

Państwa-miasta stoją na czele wielu mniejszych cywilizacji zamieszkujących świat. Są one państwami ograniczonymi do jednego miasta. Nie są w stanie budować osadników, przez co nie mogą budować nowych miast (ich terytorium może się powiększać, choć nigdy nie będzie zawierało więcej niż jedno miasto). Wyjątkiem od tej reguły jest podbój – państwa-miasta prowadzące wojnę mogą zajmować miasta wroga.

Jeśli zaprzyjaźnisz się z państwem-miastem, może ono wzbogacić twoją kulturę, zapewnić ci żywność lub jednostki militarne. Jeśli zaatakujesz państwo-miasto, będziesz mieć szansę zdobycia nowego miasta dla własnego imperium (warto mieć jednak na uwadze, że może to doprowadzić do wypowiedzenia wojny przez inne państwa-miasta).