Religia
Strona główna religii
 
Strona główna religii
„Wiara jest niezbędna człowiekowi. Biada temu, co nie wierzy w nic.”
- Wiktor Hugo

Strona główna religii

Religia, przejawem której są największe wyznania świata, jest jednym z najważniejszych czynników w rozwoju kultury i historii człowieka. Była ona motywem dzieł sztuki, cudów świata i poczucia jedności, ale też źródłem wojen i nietolerancji. W „Cywilizacji V” religia daje twemu ludowi korzyści w postaci wierzeń, które odróżniają twoją cywilizację od innych.

Począwszy od wyboru jednej, prostej zasady panteonu, po stworzenie rozwiniętej, ulepszonej religii, istotne jest, by podejmować mądre decyzje dotyczące wiary wyznawanej przez twoją cywilizację. Tworzeni dzięki punktom wiary wielcy prorocy, misjonarze, inkwizytorzy, święte miejsca i budynki religijne w twoich miastach mogą niezmiernie wspomóc cię w drodze do zwycięstwa.