Civilization V CIVILOPEDIA Online
Kongres Światowy
Strona główna Kongresu Światowego
 
Strona główna Kongresu Światowego
„Bardziej niż kiedykolwiek w historii ludzkości łączy nas wspólne przeznaczenie. Sprostamy mu tylko wtedy, gdy razem stawimy mu czoła. I dlatego właśnie powstała ONZ”.
- Kofi Annan

Strona główna Kongresu Światowego

Pewnych wielkich rzeczy można dokonać tylko w ramach międzynarodowej współpracy. Historia pamięta wiele przykładów państw jednoczących się dla wspólnego zysku i decyzyjności, na Lidze Hanzeatyckiej poczynając, a na Lidze Narodów kończąc. W XX wieku współpraca międzynarodowa osiągnęła nowy poziom wraz ze stworzeniem ONZ.

W Civilization V te dyplomatyczne relacje między wieloma stronami reprezentuje „Kongres Światowy”, będący ścieżką do zwycięstwa dyplomatycznego. Organizacja ta pozwala wszystkim cywilizacjom na podejmowanie zmieniających rozgrywkę decyzji w postaci rezolucji. Ponadto pozwala ona na realizację międzynarodowych projektów, które łączą wysiłki produkcyjne wielu cywilizacji i przynoszą korzyści tym, którzy mają w nie wkład.